Miljökraft

Anna-Karin Hjalmarsson är civilingenjör i kemi från Lunds Tekniska Universitet. Anna-Karin har över 30 års erfarenhet från energi- och miljöbranschen, tidigare som anställd på Ångpanneföreningen (ÅF), Miljödepartementet och IEA Coal Research i England.

Specialiserad på styrmedel

Anna-Karin är specialiserad på styrmedel kopplade till energisektorn. Bland styrmedel ingår skatter, avgifter och olika regelverk som gäller för energianläggningar inklusive avfallsförbränningsanläggningar. Erfarenhet av olika strategiska studier med avseende på energi- och miljöfrågor besitter hon också.

Klimatfrågor

Mellan 1998-2000 arbetade Anna-Karin som biträdande huvudsekreterare i Klimatkommittén, en parlamentarisk utredning som tog fram ett förslag till svensk klimatstrategi. Därefter har Anna-Karin fortsatt att arbeta med handel med utsläppsrätter och sk flexibla mekanismer.

Tillståndsärenden

Anna-Karin har under många år arbetat med tillståndsärenden inklusive miljökonsekvensbeskrivningar för energianläggningar och likartade verksamheter. Anna-Karin har i dessa projekt nytta av sina kunskaper om förbränningsanläggningar, reningstekniker och olika typer av bränslen.

Rapporter och föredrag

Ett stort antal rapporter har skrivits av Anna-Karin och många har blivit publicerade av bland andra Värmeforsk och Naturvårdsverket. Vidare håller hon gärna föredrag eller deltar på annat sätt som t ex moderator på seminarier och konferenser.