Miljökraft

Miljökraft arbetar idag främst med departement och myndigheter, branschorganisationer, energiföretag och industrier. De olika typer av tjänster som erbjuds beskrivs nedan:

1. Tillståndsärenden

Tillståndsärenden inklusive miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för prövning av energianläggningar och liknande verksamheter enligt miljöbalken. Hur ärenden bedrivs är ofta en mycket viktig strategisk fråga från samrådsprocessen till omfattning och utformning av de olika delarna i ansökan. Miljökraft har helhetssynen och samarbetar med specialister inom olika områden.

2. Utredningar och tjänster kopplade till styrmedel

Till exempel:

3. Generella utredningar om energi och miljö

Exempel på områden: